Kontakt

 

Udruga za audiovizualno stvaralaštvo "Artizana"
Ulica Grada Vukovara 222
10000 Zagreb

e-mail: artizana.zagreb@gmail.com